در صورتی که لایسنس خود را از فروشگاه سایسک خرید کرده اید هنگام رجیستر کشور را افغانستان انتخاب کنید.